Zmeny v s.r.o.

“My meníme, Vy podnikáte”

FIREMNÉ ZÁLEŽITOSTI ponúkajú službu zabezpečenia zmien v s.r.o. V každej spoločnosti prirodzene počas jej existencie dôjde k zmenám, či už spoločníkov, konateľov, presťahovaniu do nového sídla alebo k zvýšeniu základného imania z dôvodu čerpania úveru. Pri všetkých týchto zmenách sme Vám k dispozícií aby tento proces prebehol odborne a bez problémov.
Pri využití našich služieb sa odbremeníte od osobnej komunikácie s príslušnými úradmi a času vynaloženého na študovanie aktuálne účinných zákonov. Pri elektronickom podávaní sa navyše kráti súdny poplatok na polovicu, t.j. 33 EUR za akýkoľvek počet zmien v spoločnosti.

Ponúkame nasledovné zmeny v S.r.o.

 • Zmena spoločníkov
 • Zmena konateľov
 • Zmena sídla
 • Zmena obchodného mena
 • Rozšírenie predmetov podnikania
 • Zvýšenie základného imania
 • Zníženie základného imania
 • Zmena údajov konateľa / spoločníka v obchodnom registri

Aký bude postup?

 • Vyplníte formulár a my vás obratom kontaktujeme
 • Získate prístup do nášho systému a zadáte zmeny vo Vašej firme
 • Úhrada Vami vybraným spôsobom ( bankovým prevodom, online platbou )
 • Pošleme Vám dokumenty na podpísanie
 • Podpísané dokumenty nám odošlete ( poštou alebo elektronicky )
 • Komunikácia medzi nami a príslušnými orgánmi
 • Zápis zmien do obchodného registra
 • Pošleme Vám všetky dokumenty a celý proces bude týmto ukončený
Zmeny v s.r.o. Cena
Zmena spoločníkov 169 €
Zmena konateľov 169 €
Zmena sídla 109 €
Zmena obchodného mena 109 €
Rozšírenie predmetov podnikania 109 €
Zvýšenie základného imania 109 €
Zníženie základného imania 169 €
Zmena údajov konateľa / spoločníka v obchodnom registri 109 €
Zápis viacerých zmien súčasne 169 €
* Ak je súčasťou vyššie uvedených služieb rozšírenie predmetov podnikania o viazané / remeselné živnosti k uvedenej cene sa pripočíta suma 7,50 € za každú takúto viazanú / remeselnú živnosť.

mám záujem o zmeny s.r.o.

povinné položky
odoslať