Virtuálne sídlo

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

Toto registračné sídlo vám ponúka dokonalý prehľad o prijatých zásielkach. K dispozícii dostanete online systém s prehľadom o každej prijatej zásielke, vrátane jej fotografie a váhy, s možnosťou požiadať o jej scan alebo preposlanie poštou na vami zadanú adresu.

Služby v rámci virtuálneho sídla

  • Označenie sídla obchodným menom firmy.
  • E-mail/SMS notifikácia o prijatej zásielke.
  • On-line systém na evidenciu doručených zásielok.
  • Odfotenie každej prijatej zásielky
  • Notifikácia o prijatej zásielke do 30 minút
  • Osobný odber zásielok.
  • Skenovanie zásielok - pri rozšírenej službe.
  • Preposielanie zásielok - pri rozšírenej službe.
* Nie sme platiteľmi DPH. Uvedené ceny sú konečné.

mám záujem o virtuálne sídlo

povinné položky
odoslať